• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1398/05/06 ساعت 23:35

    اعظم #طالقانی با‌ ارشاد! ائمه جمعه به پرهیز از بی‌اخلاقی و لاپوشانی واقعیات، خطبه‌های آقای منتظری و #هاشمی را شبیه پدر دانسته وگفته: «بعد از فوت پدر[یعنی در ۴۰سال گذشته] یکی دوبار به #نماز_جمعه رفتم!» انگار حضورش صرفا به خاطر پدر بوده و حتی پای خطبه ائمه شبیه پدر! هم ننشسته است!