• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1398/05/06 ساعت 11:13

    «فرار از زندان؟» در چند روز گذشته، شایعه فرار #بابک_زنجانی از زندان منتشر شده بود که ظهر دیروز سخنگوی دستگاه قضا آن را تکذیب کرد و گفت: نام‌برده در زندان و در اختیار مأموران مربوطه است. http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/۲۳۵۶۸۸ …