• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/05/06 ساعت 22:23

    ۱.مبارزه مردم #فرانسه با نظام سرمایه داری ادامه دارد؛ با صدها کتک خورده، مجروح و زندانی. آبرو برای طرفداران غرب در شرق باقی نمانده است. کسانی که اخبار آخرالزمانی یمن و شام را پیگیری می‌کنند از قلب اروپا و فروپاشی تمدن غرب غافل نشوند. #جلیقه‌زردها #GiletsJaunes