• معصومه پورصادقی   MPoorsadeghi@

    1398/05/06 ساعت 10:44

    #سفیر ایران در #عُمان در گفت و گو با الف از جزییات سفر #وزیر خارجه #عمان به تهران خبر داد: محمدرضا نوری شاهرودی سفیر ایران در عمان :

    عمان به دنبال #میانجیگری درباره #نفتکش هاست

    ایران از عمان می‌خواهد منصفانه عمل کند

    راه‌حل‌های اقتصادی در زمینه تجارت و بازرگانی