• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/05/06 ساعت 13:43

    اما در مورد انصارالله، مذاکره مستقیما با همین گروه صورت می‌گیرد و نه ایران چرا که ساختار رابطه صنعا و تهران متفاوت است و تصمیم‌گیری نظامی برای انصارالله در اختیار تهران نیست این است فرق اتحاد و تبعیت/۸ #انصارالله #یمن #امارات