• حمید بدیعی نژاد   baeidinejad@

    1398/05/05 ساعت 02:11

    ۲-دادگاه انگلیس سالهاست در خصوص سود بدهی قرارداد نظامی بصورت قطعی بنفع ایران رأی داده و‌ رأی اخیر فقط در خصوص چند سال تحریم بعد از سال ۲۰۰۸ است که نسبت به کل بدهی و سود سالهای طولانی مشخص شده توسط دادگاه، ناچیز است.