• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/05/05 ساعت 10:59

    ۴. ابوموسی اشعری با شعار صلح از جنگ بهتر است به جنگ عدالت علی(ع) رفت و رای هم آورد. کاش آن صلح چیزی بیشتر از یک توهم بود، ولی آرامشی قبل از طوفان جنایات یزید و حجاج ابن یوسف ثقفی شد و … سرها بریده دیدیم بی‌جرم و بی‌جنایت.