• حسن خلیل آبادی   HKhalilAbadi@

    1398/05/05 ساعت 13:27

    #مردم شهرهای تهران، #ری و تجریش با مشارکتی امیدوارانه، مدنی، آرام و با کمترین چالش در انتخابات #شورایاری محلات، به نمایندگی از مردم #ایران نشانه‌های پیشرفت، رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.
    دست مریزاد، «خسته نباشید»