• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/05/05 ساعت 07:19

    #زنان برای تماشای بازیهای تیم ملی #فوتبال ایران به استادیوم می‌آیند

    «امسال مهر ماه در تهران تیم ملی بازی دارد و بازی خانگی بعدی فروردین برگزار خواهد شد.برای بانوان؛ ورودی جدا، مکان جدا، خدمات جدا و انتظامات جدا در #استادیوم مشخص می‌کنیم»

    *وزیر ورزش روزنامه ایران ورزشی