• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/05/04 ساعت 15:05

    مانگروها خدمات ارزشمندی دارند. ترسیب کربن، جلوگیری از فرسایش، ایجاد امنیت غذایی، #حفاظت از جوامع ساحلی، کمک به معیشت از راه #اکوتوریسم و .‌.. از جمله خدماتی است که #مانگرو‌ها برای ما دارند، اما باز هم مورد ناملایمات بشر قرار گرفته‌اند.