• قاسم سلیمانی   ghasemsoleimane@

    1398/05/04 ساعت 01:33

    ٣. ارتباط با بخش‌های مهم مردمی دو طرف (عراق و ایران) تحت عنوان موکب‌های حسینی (ع) برای مساعدت
    در این امر اولا: #اربعین، ثانیا؛ حوادث طبیعی دیگری مانند #سیل_زده، #زلزله و …
    ۴. مشارکت در کمیته اقتصادی نیرو برای کمک به خنثی نمودن #تحریم‌ها
    ۵. عضویت در شورای فرماندهی نیرو.