• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/05/03 ساعت 14:23

    برای روز شنبه-اکر خدا بخواهد- از مدرسه‌ای بازدید خواهم کرد که دانش‌آموزانش، برای تأمین مایحتاج اولیه خود محتاجند؛ غیر از اینکه ساختمان-آنگونه که گفته شده- به همه چیز می‌ماند الا #مدرسه!
    گزارشش را همینجا خواهم نوشت تا به کمک هم، هر آنچه می‌توانیم انجام دهیم …