• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/02 ساعت 18:48

    من اصلا نگفتم محمد رضا پهلوى بده یا حمید اشرف خوبه.با بازگویى حرف هاى آن مقام سطح بالاى ساواک خواستم عمق تحلیل دستگاه امنیتى وقت رو نشون بدم که بعد از ارتش بیشترین بودجه رو مى بلعید.