• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1398/05/02 ساعت 15:23

    #سردار_دهقان مشاور رهبر انقلاب در امور دفاعی: #ابوظبی به مرکز آمریکا برای حمله به امنیت ملی ما تبدیل شده و خودش می‌داند [که اکنون] چه باید انجام دهد … امارات اشخاصی را نزد ما فرستاد که از صلح سخن می‌گفتند. دلیل این [چرخش موضع امارات] شکست مذبوحانه منطقه‌ای آنان است.