• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/01 ساعت 15:21

    توی کانتکت گوشی من یه سری اسم هست با عنوان مزاحم. یه بار یکیشون رو‌ اتفاقی دیدم گفت شماره منو سیو نداری. گفتم دارم، گفت امکان نداره چون زنگ می‌زنم جواب نمی‌دی. و در در اون لحظه برای اثبات حرفش با موبایلش بهم زنگ زد و اسم مزاحم۴ افتاد روی گوشیم، و من می‌تونستم ذوب شدنم رو حس کنم!