• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/01 ساعت 23:37

    خیلی سخت شده زندگی بایدبرگردیم کلاس پنجم و نهادوگزاره ومشبه و‌مشبه به را مرورکنیم الان منظور از ملکه کندو و ملکه نفوذ در این توییت چه کسانی هستند؟ ۱-روحانی ۲-ملکه انگلیس ۳-هردو ۴-هیچ کدام ۵-همه ایران باهم غیر از اونا و خودشون