• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/05/01 ساعت 14:17

    کل #تولید_ناخالص_داخلی جهان ٨٥٠٠٠ میلیارد دلار است! تولید ناخالص ایران با کاهش ٥ درصدی به زیر ٤٠٠ میلیارد دلار خواهد رسید: یعنی ٠٫٤٧٪ از کل اقتصاد جهان! (چهل و هفت صدم درصد)
    اولویت اول کشورها در کنار قدرت سیاسی و نظامی داشتن سهم بیشتر از کیک اقتصاد جهان است. #GDP