• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

  1398/05/01 ساعت 03:48

  حاشا که کند دل به دگر جا منزل
  دور از دل من که گردد از عشق خجل

  چشمم چو شکفت غیر آب تو نخورد
  هم سرمهٔ دیده‌ای و هم قوت دل

  #مولانا