• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/04/31 ساعت 18:12

    خداقوت به #وزارت_اطلاعات برای شاهکار دستگیری ۱۷ جاسوس #سیا در سال گذشته. فیلم کوتاه منتشره حاکی از رصد جاسوسان و افسران سیا در چندکشور اروپایی و غیراروپایی دارد که اهمیت موضوع را چندبرابر می‌کند.همانقدر که حال مردم با این اقتدار خوب می‌شود حال خائنین به مردم خراب.