• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/04/31 ساعت 00:28

    در #اقتصاد_ایران بخش خصوصی مصنوعی درحال شکل‌گیری است که جایگزین #بخش_خصوصی واقعی خواهدشد.آنان شریک سیاستمداران در رانت جویی و مورد حمایت آنها هستند و با بهره‌گیری از #رانت وانحصارو خصوصی‌سازی ناصواب،سرمایه بالایی به دست آورده‌ وبخش خصوصی را بدنام کرده‌اند.
    @jalalpourm
    تجارت‌فردا