• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/04/31 ساعت 21:12

    نفت از اقتصاد ایران حذف شود سایز اقتصادمان میشود سایز اقتصاد #پاکستان! فقط یک تفاوت خواهیم داشت و ان قدرت رقابت کمتر! ایران جدو معدود کشورهایی در جهان است که با استراتژی درست هنوز هم میتواند در یک دهه #GDP خود را دو برابر کند! با #روابط_بین_المللی بهتر و رجوع به #علم_اقتصاد!