• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1398/04/31 ساعت 10:55

    #وزارت_اطلاعات ۱۷ جاسوس وابسته به سازمان اطلاعاتی امریکا(#سیا) را دستگیر کرده است.
    به گفته مدیرکل ضدجاسوسی واجا، احکام این جاسوسان صادر شده و برخی از آنها به عنوان مفسد فی‌الارض، اعدام خواهند شد.