• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/04/31 ساعت 16:45

    خیلی علاقمند بودم دادگاه #نجفی را بروم به نظرم اتفاق مهم روزنامه نگاری بود درعکسهای ایسنا هم دیدم نصف بیشتر سالن خالی است غصه دار شدم میشد که فرصت فراهم می‌شد این دادگاه مثل خیلی از دادگاهای مهم ایران از زهراکاظمی، شهلاجاهد و … در تاریخ روزنامه نگاری ایران ماندگار شد