• سیدحسین نقوی حسینی   dr_naghavy@

    1398/04/31 ساعت 23:08

    #سوئیفت یکی از مهم‌ترین عناصر اثرگذاری تحریم‌های #امریکا است و دولت آمریکا با هدف اعمال فشار حداکثری ازطریق #تحریم ‌های مالی به ایران، دسترسی اکثر بانک‌های ایران به این سیستم را قطع کرد؛ ازاین‌رو، طرح انعقاد پیمان‌های پولی نقش مهمی در بی‌اثرکردن تحریم‌های بانکی ایفا می‌کند.