• پخش مستندی از شناسایی و دستگیری #جاسوسان_آمریکایی
    #وزیراطلاعات: جاسوسان آمریکایی و سرویس‌های بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی کرده و پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم.

    جزئیات شناسایی و دستگیری این جاسوسان فردا از طریق مستندی که تهیه شده است به اطلاع مردم می‌رسد.