• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:40

    از قدیم مى گفتن که:«نامردى و بى معرفتى هم حدى داره» خوب از حدش که بگذره دیگه اسمش نامردى و بى معرفتى نیست!اسمش میشه … …..