• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/04/30 ساعت 15:38

    سعید منتظرالمهدی،سخنگوی ستاد مبارزه باموادمخدر با اشاره به لزوم توجه به #خانواده جهت کاهش مصرف موادمخدر در جامعه گفت:در این میان ارتباط #دختر با #پدر بسیار مهم است. پدرانی که دختران خود را بغل می‌کنند و می‌بوسند فرزانشان کمتر با مشکل مواجه می‌شوند.
    - چه عجب ترویج #محبت هم دیدیم