• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:24

    دوستى اعتقاد داشت که من بانک خواب دارم و خواب ذخیره مى کنم.از چهارشنبه شب ساعت ده رفتم روى تخت و جمعه ساعت ٤ از خواب برخاستم.براى همین الان بیدارم