• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/29 ساعت 00:05

    خیلى دوست دارم بار دیگر بروم قاهره و مسجد رفاهى و اتاق مقبره محمد رضا پهلوى را ببینم که همواره کسى در آن نیست جز گربه اى که ظهرهاى گرم تابستان به خنکى سنگ قبر «شاه ایران» پناه مى آورد و کسى نیست که تاج گل خشکیده را از سر گور بردارد و توى سطل زباله بیندازد.