• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1398/04/29 ساعت 12:29

    هم‌اکنون خوددرمانی بین کودکان افزایش یافته؛ بیشتر مادران نسخه‌های قدیمی را همراه دارند و تصور می‌کنند پزشک دوباره همان دستور درمان را تجویز خواهد کرد.
    افزایش حق ویزیت و محاسبه آزاد برخی داروها در عدم مراجعه به پزشک و خودتجویزی تاثیرگذار بوده.