• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/29 ساعت 12:21

    «#قتل زن جوان مقابل پسر ۱۲ ساله» صبح از خواب بیدار شدم و به همسرم گفتم پولم را بده، بدهی دارم اما او مخالفت کرد، با هم درگیر شدیم، چند ضربه به صورتش زدم https://tn.ai/۲۰۵۷۸۱۶