• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/04/29 ساعت 12:10

    جلسات مردمی تدوین طرح جامع #اصفهان با شعار #یک_شهر_گفتگو با ۴۵٠ نفر از نمایندگان مردمی از جمله زنان، جوانان، دانشگاهیان، مهاجران، سالمندان، اصحاب رسانه، کارآفرینان، کشاورزان و وکلا برگزار شد. از این هفته، جلسات موضوعی مانند آب، حمل و نقل، انرژی، کسب و کار، گردشگری برگزار می‌شود