• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1398/04/29 ساعت 13:21

    با وجود موافقت رهبری برای مذاکرات محرمانه عمان، #محمود_احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت از این موضوع استقبال نمی‌کند. به گفته #صالحی، احمدی‌نژاد درباره این موضوع به وی می‌گوید:آقای صالحی! حواست را جمع کن! موضوع پیچیده است و ممکن است صدمه ببینی