• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/28 ساعت 12:28

    دور از بلخ گاهى به یاد موطن مى افتاده و حسرت خود را به زبان شعر بیان مى کرده است: اى باد عصر اگر گذرى بر دیار بلخ بگذر به خانه من و آنجاى جوى حال بنگر که چون شدست پس از من دیار من با او چه کرد دهر جفا جوى بد فعال #ناصر_خسرو