• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/28 ساعت 13:27

    این نماینده شوش (راضی‌نور) زنگ زده به کسی که چند ماهه درگرمای خوزستان برای بچه‌ها مهدکودک میسازه هرچی دهنش اومده گفته. میگه اجازه نمیدم استانداربیاد اونجا. امنیت استاندار مهمه. فاجعه جایی است که اینها خودشون رو نماینده #مردم_محروم غالب میکنند به ملت. #تفرعن #محرومیت #شوش_بی‌پناه