• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/04/28 ساعت 09:50

    حتما بدترین روزها برای انگلیسی‌ها در انتظار خواهد بود زیرا کارنامه درخشانی از حضور در منطقه ندارند و همچنین وضعیت داخلی کشورشان نیز مناسب نیست. #نفتکش #انگلیس