• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/27 ساعت 13:29

    #ظریف گفته: شانس پیروزی ترامپ در #انتخابات بیش از ۵۰ درصد است. این بخش نشان میدهد تحلیل درست به سیستم تصمیم‌گیری راه‌یافته و نمیتوان روی رفتن #ترامپ سرمایه‌گذاری کرد. اما در ادامه گفته: باید برای ۶ سال آینده با او #مقابله کنیم. این حرف تحلیل دارد /۱