• چیزی درباره کارنامه استانداری #سلطانی‌فر نوشته بودم، یکی از مسئولان ارشد وزارت ورزش زنگ زده بود روزنامه که می‌خواهیم از داماد #پزشکیان (نایب‌رئیس مجلس) یعنی همین مساعد شکایت کنیم! زودباوری‌شان به کنار، نمی‌دانم چرا وزیر باید از امکانات وزارتخانه برای حل مسئله شخصی‌اش استفاده کند