• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/27 ساعت 22:36

    دردوران پهلوی مستشاران آمریکایی و اسرائیلی درهمه مراکز نفوذ داشتند؛موساد کاملا بر ساواک مسلط بود.آمریکایی‌ها میگویند #موساد دنبال این بود اسنادی که ساواک دراختیارش قرار میداد را به ما بفروشند،البته گاهی اوقات رودست میخورد چون قبل ازآنها آمریکایی‌ها آن اسناد رااز #ساواک میگرفتند.