• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/04/27 ساعت 06:50

    بنای میدان حسن‌آباد، درست دیوار به دیوار آتش‌نشانی است اما یکی از آتش‌نشانان می‌گوید نیروهای ایستگاه شماره یک در زمان حریق در مأموریت بوده‌اند و از ایستگاه‌های دیگر برای کمک آمده‌اند. آتش خیلی زود شعله‌ور شده و طول کشیده تا خاموش شود. میدان حسن‌آباد هنوز بوی سوختگی می‌دهد.