• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/27 ساعت 13:29

    مخالفان دولت میگویند: چرا فقط برای ۶ سال تقابل؟ ما تا #ابد با آمریکا در #جنگ هستیم. موافقان خواهند گفت:چرا مشکل را حل نمیکنید برای همیشه؟ بااین وجود تحلیلهای مخالفان برباد میرود که ترامپ #نیاز به مذاکره دارد. بخش اول حرف #ظریف درست است اما کاش درمورد بخش دوم موضع صریح نمیگرفتیم.