• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/04/27 ساعت 18:13

    امروز میزبان مهمانان عزیزی در سالن ۴۱ بودیم، الکامپ نه محلی برای دیده شدن بلکه فرصتی برای تحقق #ایران_هوشمند برای رسیدن به #آینده_روشن است، دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد تا برای تسهیل ارتباط میان بخشی سازمان‌ها با یکدیگر و بخش خصوصی با دولت تشریک مساعی نماید