• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/04/27 ساعت 02:55

    گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی گفتم از آنکه هستم سرگشته‌ای هوایی خواجوی کرمانی