• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/04/27 ساعت 08:00

    ترزا می، نخست وزیر انگلیس از رئیس دولت محلی جبل الطارق به خاطر توقیف #نفتکش حامل نفت ایران تشکر کرد.