• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

  1398/04/27 ساعت 18:20

  بهم می‌گه: «می‌دونی دلم چی می‌خواد؟»
  می‌گم: «چی؟»
  می‌گه: «از اون وقتا که به هم دیگه زنگ می‌زدیم می‌گفتیم بذار با موبایل بگیرمش، اگه برداشت تو قطع کن!»
  .
  ما اینطوری توی رفاقت و عشق‌ورزی کنار هم بودیم.