• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/04/27 ساعت 18:20

    بهم می‌گه: «می‌دونی دلم چی می‌خواد؟» می‌گم: «چی؟» می‌گه: «از اون وقتا که به هم دیگه زنگ می‌زدیم می‌گفتیم بذار با موبایل بگیرمش، اگه برداشت تو قطع کن!» . ما اینطوری توی رفاقت و عشق‌ورزی کنار هم بودیم.