• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/04/26 ساعت 17:03

    حذف سیستم پخش صوت (ضبط)از روی محصولات #سایپا امروز سوار ماشین پراید شدم که سیستم پخش صوت نداشت و راننده می‌گفت از دی ماه ۹۶ دیگر سیستم پخش روی #پراید نصب نمی‌کند و حتی هزینه را نیز به راننده نمی‌دهد