• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/04/26 ساعت 09:41

    با مصوبه شورای شهر و کمیسیون ماده ٥، از این پس در مناطق ١۵ گانه شهر #اصفهان، ساختمان‌های مسکونی رده « ج» و « د» ، ملزم به نصب آبگرمکن خورشیدی هستند. همچنین اقدامات آموزشی برای تشویق شهروندان به استفاده از #انرژی_خورشیدی انجام می‌شود تا با هم به محیط زیست و #توسعه پایدار کمک کنیم