• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1398/04/25 ساعت 14:27

    #اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه: فرد بازداشت شده در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده و اینکه گفته شده معاون رئیس #قوه_قضاییه صحت ندارد، آنچه مطرح است ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی است