• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/25 ساعت 22:29

    هدف قرار گرفتن فرودگاه سعودی «#جازان» با #پهپاد انتحاری #یمن

    سخنگوی نیروهای مسلح یمن: یگان پهپادی یمن موفق شد دقیقا آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین عربستان سعودی در فرودگاه جازان را هدف قرار داد