• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/04/25 ساعت 15:39

    رهبر انقلاب: یکی دیگر از موارد مهم سلوک عملی که ائمه جمعه باید مراقبت کنند، مراقبت از #نزدیکان و #فرزندان است که این‌ها دچار اشکالی نشوند. آن کسی که سراغ شما می‌آید و شما رد می‌کنید، ممکن است سراغ فرزند شما بیاید و از آن طریق #نفوذ کند